Domů

Návrh domovního rozváděče v PC|Schematic

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 8
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel CADware s.r.o., Vladimír Nevoral   
Pátek, 20. leden 2012

cadware_1_titlNovinkou, která se v české lokalizaci programu PC|Schematic Automation objevuje poprvé ve verzi 13, je nástroj Návrh domovního rozváděče. Tento nástroj najdete, spolu s ostatními externími nástroji, v rozbalovací nabídce Nástroje. Navíc ho lze spustit prostřednictvím ikony v liště povelů.

Výřez této lišty je zachycen na obr. 1.

 

cadware_1_1
Obr. 1 Ikona pro návrh rozváděče v liště povelů

Pro potřeby tohoto nástroje byla databáze rozšířena o několik nových údajů, které jsou určeny k zajištění nových funkcí programu. Protože větší rozsah databázových údajů se týká pouze prvků určených pro realizaci rozváděčů určitého provedení, bývá tato databáze často oddělena. V prvním kroku je proto obvykle třeba databázi s údaji pro návrh domovního rozváděče připojit. Jakmile je tento krok realizován, nic nebrání spuštění nástroje Návrh domovního rozváděče. Objeví se následující dialogový box, který již slouží k definování rozsahu a vybavení navrhovaného rozváděče (obr. 2).

cadware_1_2
Obr. 2 Dialog návrhu rozváděče

Vybavení domovního rozváděče je závislé zejména na rozsahu objektu, v němž má být instalován. Proto je třeba nejprve z nabídky vybrat typ objektu (malý dům, velký dům, chata, a tak dále). Podle vybraného typu objektu se upraví vzhled další části dialogového boxu, ale další postup je u všech typů objektu obdobný. Nejprve se stanoví základní vybavení rozváděče určením počtu připojených okruhů a požadovaná prostorová rezerva pro možné budoucí rozšiřování instalace. V další fázi práce jsou data již vybírána z databáze podle dosud zadaných údajů. Tato data jsou nabízena a měněna průběžně podle aktuálního stavu nastavení parametrů. Nejprve se vybírá výrobce jisticího prvku. Výběrem z dostupných hodnot se pak nastavuje proudové zatížení každého okruhu. V posledním kroku se realizuje výběr konkrétního prvku z těch, které v databázi odpovídají dosud provedenému nastavení.

Program průběžně vyhodnocuje nároky na velikost rozvodnice a v posledním kroku se provádí její výběr. Jsou nabízeny všechny rozvodnice, které umožní požadované díly zabudovat. Volbou počtu modulů je možné velikost rozvodnice ovlivnit (zvětšit).

Realizovatelnost návrhu je signalizována aktivním stavem tlačítka OK. Pokud po konečné kontrole zadaných dat toto tlačítko stisknete, bude návrh rozváděče pokračovat. Objeví se nové dialogové okno (obr. 3), které obsahuje všechny dosud vybrané prvky. Je možné stisknout tlačítko Zpět pro doplnění nebo úpravu výběru.

cadware_1_3
Obr. 3 Přehled vybraných položek

Je možné také stisknout tlačítko Nakreslit pro vytvoření základu projektu s tímto rozváděčem. Tento základ bude obsahovat celkem pět částí: úvodní stránku, „mechanický" výkres rozváděče, oddělovací záložku, rozpisku a seznam dílů. Na obrázku 4 a 5 je vidět automaticky zhotovený výkres rozváděče a odpovídající výpis materiálu.

cadware_1_4
Obr. 4 Automaticky zhotovený výkres rozváděče

cadware_1_5
Obr. 5 Automaticky zhotovený výpis materiálu

Tím ale podpora automatické tvorby dokumentace domovního rozváděče nekončí. Pokud bezprostředně po ukončení návrhu domovního rozváděče aktivujete nástroj Jednopólové schéma z roletové nabídky Nástroje, objeví se další dialogový box, ve kterém stačí stisknout tlačítko Nakreslit schéma.

Tato akce doplní do projektového základu další oddělovač a stránky výkresu zapojení.

S využitím těchto dvou nástrojů se výrazně zrychlí příprava projektové dokumentace pro obytné objekty. Nelze sice vyloučit nutnost dodatečné editace výkresů, ale základ projektové dokumentace je vytvořen velmi rychle. Připravují se i nové verze těchto nástrojů, které bude možné více přizpůsobit lokálním potřebám.

cadware_1_6
Obr. 6 Automaticky nakreslený výkres schematického zapojení

 

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13
460 05 Liberec
tel.: +420 485 106 131
fax: +420 485 106 131
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.cadware.cz

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky