Domů

Nahraďte celý kancelářský balík aplikací zdarma - OpenOffice.org

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Pátek, 24. říjen 2008

Balík kancelářských aplikací OpenOffice.org je vaše elektronická kancelář. S pomocí nástrojů pro psaní textových dokumentů, výpočty s tabulkami, tvorbu prezentací, kreslení obrázků a práci s databázemi pokryjete téměř všechny oblasti kancelářských činností. Dokáže nahradit většinu produktů Microsoft Office, je česky a obsahuje podrobnou nápovědu.

OpenOffice.org funguje pod Windows, Linuxem, Mac OS X a mnoha jinými systémy. Soubory je možno načítat a ukládat nejen ve standardním formátu OpenDocument, ale i ve formátech používaných v MS Office (doc, xls, ppt).

Calc
Calc představuje vyspělý tabulkový kalkulátor, který je alternativou k programu Microsoft Excel. Můžete ho tedy použít pro tvorbu tabulek až po komplexní soustavy propojených dat se vzorci a funkcemi. Jednoduchým způsobem můžete z podkladových dat vytvářet grafy, které lze vybírat z množství předpřipravených vzorů několika kategorií.
Rovněž Calc podporuje práci se styly – buněk a stran. Snadno tak změníte vzhled buněk, které mají nastaven daný styl. Do listu je možné např. vkládat obrázky či plovoucí rámce, které slouží ke zobrazení obsahu jiného souboru, např. textového dokumentu, je podporována kontrola překlepů v buňkách.
Pro ukládání je použit standardizovaný formát OpenDocument, konkrétně pak ODS – Open Document Spreadsheet. Ukládat lze však i v jiných formátech jako XLS, HTML, DBF, CSV či přímý export do PDF.

Draw
Roli kreslicího programu má v balíku OpenOffice.org právě Draw. Není určen pro práci s bitmapovou grafikou (zpracování fotek apod.), nýbrž pro vektorovou grafiku, tzn. kreslení za pomocí čar, ploch, různých geometrických útvarů 2D i 3D. Výhodou je, že tyto objekty lze kdykoli následně znovu snadno editovat, mazat, na rozdíl od bitmapové grafiky.
Draw podporuje práci ve vrstvách, lze do něj vkládat obrázky, tabulky, grafy, vzorce a další objekty z programů OpenOffice.org. Podporuje spojnice, pomocí kterých se snadno vytvářejí např. vývojové diagramy a jiná schémata. Pro technické kreslení lze využít vodicích a kótovacích čar. I Draw podporuje práci se styly.
Pro ukládání je použit standardizovaný formát OpenDocument, konkrétně pak ODG – Open Document Graphics. Exportovat lze do PDF, HTML a SWF či dalších formátů jako PNG, GIF, JPEG, EPS, EMF, WMF.

Impress
Impress plní v OpenOffice.org funkci prezentačního nástroje podobně jako Powerpoint v MS Office. Lze s ním snadno a rychle vytvářet jednoduché i složitější prezentace, na výběr je řada šablon, animačních a přechodových efektů.
Pro ukládání je použit standardizovaný formát OpenDocument, konkrétně pak ODP – Open Document Presentation. Ukládat lze však i v jiných formátech jako PPT či je možný přímý export do PDF, SWF, HTML aj.

Writer
Writer plní v balíku OpenOffice.org úlohu textového procesoru (odpovídá programu Word z MS Office). Můžete ho použít pro vytvoření jednoduchého dopisu až po snadné psaní knih s grafikou, obrázky, sloupci apod.
Při práci ve Writeru (stejně tak v celém balíku) je výhodné používat styly, kterými se definuje vzhled znaků, odstavců, rámců, seznamů, stránek apod. Tím lze dosáhnout velmi efektivní práce zejména při úpravách vzhledu sazby, kdy jednou úpravou stylu proběhne změna vzhledu ve všech místech dokumentu, kde byl daný styl použit. Editace dokumentů probíhá dnes již obvyklou formou WYSIWYG – dokument rovnou vidíte ve finální podobě, jak bude nakonec vytištěn.
Samozřejmostí je možnost vkládání tabulek, obrázků či jiných objektů, kontrola překlepů v mnoha jazycích aj. Pro ukládání je použit standardizovaný formát OpenDocument, konkrétně pak ODT – Open Document Text. Ukládat lze však i v jiných formátech jako RTF, DOC, HTML či přímý export do PDF.

Base
Pomocí OOo Base lze v komponentách OpenOffice.org přistupovat k údajům uložených v databázích a také tyto databáze vytvářet. Nativně jsou podporovány některé souborové formáty databází, např. dBase formát. Také je možné se připojit k externí relační databázi, např. MySQL nebo Oracle. Pro ukládání vlastní databáze je použit standardizovaný formát OpenDocument, konkrétně pak ODB – Open Document dataBase.

Program si můžete stáhnout zdarma na adrese www.openoffice.cz.

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky