Domů

Zkoušení elektrické pevnosti izolačních olejů transformátorů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 15. listopad 2010

en_centrum_1_titl„Společnost En-Centrum, s.r.o. s potěšením oznamuje odborné veřejnosti získání nového zastoupení produktů měřicí a zkušební techniky do energetického sektoru v oblasti měření elektrické pevnosti izolačních olejů a kapalin rakouského výrobce spol. B2 Electronic GmbH a její divize b2 High Voltage. Pro upřesnění, jedná se o zkušené vývojáře pracující nyní ve vlastní společnosti z této oblasti po celá desetiletí."


Zkoušení elektrické pevnosti izolačních olejů a kapalin produkty B2 Electronic-divize B2 High Voltage.

Minerální olej se používá v transformátorech jako izolant a chladič. V posledních letech se také s výhodou používají syntetické oleje, esterické oleje a silikonové oleje. Tyto iIzolační kapaliny uvnitř transformátoru cirkulují, akumulují částice, absorbují vodu a samozřejmě také stárnou. Jedno z měření prováděných na těchto izolačních kapalinách zajišťující ucelenou informaci o stavu transformátoru je měření elektrické pevnosti odebraného vzorku oleje. Velikost elektrické pevnosti olejového vzorku přesně řečeno nevyjadřuje informaci o kvalitě oleje, ale ukazuje na míru fyzikálního zněčištění vodou a dalšími nerozpustnými látkami. Nižší dosažená průměrná hodnota vždy znamená olejový vzorek horší kvality. Měřená hodnota elektrické pevnosti významně závisí na použitém zkušebním zařízení a použité zkušební metodě. V našich zemích je tradičně zavedena zkušební metoda vycházející z české normy ČSN EN 60156 z roku 1995 „Izolační kapaliny - Stanovení průrazného napětí při síťovém kmitočtu - Zkušební metoda". Tato norma vychází z mezinárodní platné normy IEC 156: 1995. V úvodu této normy se na potvrzení výše uvedeného textu píše: Při normální aplikaci není hodnota průrazného napětí kapalných izolantů základní materiálovou vlastností, ale empirickým zkušebním procesem zaměřeným na indikaci přítomnosti kontaminátů, jako jsou voda a tuhé suspendované látky a rovněž poukazuje na vhodnost provádění úpravy sušením a filtrací. Hodnota průrazného napětí kapalných izolantů závisí značně na přesně definovaném souboru podmínek, použitých při jejím měření. Proto pro interpretaci výsledků zkoušek jsou zásadně důležité normalizované zkušební postupy a zařízení".

en_centrum_1_1

Pro určení elektrické pevnosti olejových vzorků je nutné dle této normy dodržet materiál a velikost zkušební nádoby (400ml), tvar (hřibovité) a vzdálenost zkušebních elektrod 2,5 mm od sebe navzájem. Nárůst zkušebního napětí do přeskoku je stabnoven na 2kV/s, míchání je v našich končinách předepsáno nepřetžitě v průběhu celé zkoušky, provádí se celkem 6 přeskoků z kterých se vypočítá průměrná hodnota přeskokového napětí se směrodatnou odchylkou a variačním koeficientem. Po přeskoku je předepsána v mezinárodní normě ustalovací doba minimálně 2 minuty, u nás zavedeno obvykle 5 minut. Po nalití opět předepsaným postupem oleje do zkušební nádoby je nutné vyčkat 5 minut na ustálení kapaliny, po této době nastupuje přiložení narůstajícího zkušebního napětí předepsanýmou rychlostí nárůstu 2kV/s. Protokol o zkoušce vyžaduje uvést datum, údaje o vzorku s teplotou, měřicí jednotce, jednotlivé hodnoty přeskokového napětí, průměrnou hodnotnu, směrodatnou odchylku a vartiační koeficient.

en_centrum_1_2

Společnost B2 Electronic uvedla na celosvětový trh v nedávné době, včetně České a Slovenské republiky, přes naší obchodní společnost čerstvou novinku, plně automatické 75 kV a 100 kV zkušební BA 75 a BA100. Obě jednotky jsou ideálně vhodné díky své nízké hmotnosti jak ke dlouhodobému použití v laboratořích, nebo přímo v terénu na rychlé stanovení elektrické pevnosti podle požadavků ČSN EN60 156/95 a ostatních zahraničních norem vč. IEC 156/95. Extrémně rychlé odepnutí přiloženého zkušebního napětí na olejovém vzorku po přeskoku probíhá do doby kratší než 5 ?s, tak je zajištěna absolutní nedestruktivnost zkoušky u syntetických, esterických a silikonových izolačních transformátorových olejů a kapalin. Efektivní hodnota velikosti zkušebního napětí při přeskoku je počítána přesně z okamžité velikosti napětí při přeskoku, ta je zobrazena stejně jako s údaji o probíhající zkoušce na barevném LCD displeji s vynikající viditelností i ve slunečném světle. Údaje o měření jsou volitelně tištěny vestavěnou tiskárnou, automaticky odesílány do jednotky vloženého datového pera (USB) v pdf podobě zprávy o měření, textového souboru nebo pomocí Blue-tooth bez drátového přenosu převedeny přímo do počítače se spuštěným ovládacím a komunikačním programem. Standardní program z jednoho laptopu se dokáže spojit až se 4 zkušebními BA75/100 zařízeními, z kterých dokáže nahrávat údaje o měření, přehrávat požadované normy, upravovat podle potřeby uživatele normy atp. Podle našich dosavadních zkušeností s tímto automatickým zařízením se jedná o vyjímečně jednoduché zkušební zařízení, které však jistě uspokojí náročné požadavky odborníků z energetického sektoru na vysoce precizní zkoušky elektrické pevnosti izolačních olejů v kombinaci s příznivou konečnou cenou jak v laboratoři tak v terénu.

en_centrum_1_3

Závěr

Společnost En-Centrum, s.r.o. je dlouhodobým a zavedeným dodavatelem měřicí a zkušební techniky do sektoru energetiky v České a Slovenské republice od roku 1998 s aktivní účastí jednatele na dodávkách do tohoto sektoru již od roku 1991. Sortiment BA75 a BA100 automatických zkušebních zařízení elektrické pevnosti izolačních olejů z produkce B2 Electronic divize B2 High Voltage ideálně doplňuje nabízený sortiment měřicích a zkušebních zařízení v celé naší nabídce.

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky