Domů

ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. dodávateľ energetických celkov

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 21. březen 2011

haramia_1_titlFirmu ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. v r. 1990 bratia Ján a Jozef Haramia. Od 1. marca 2005 sa podnik pod ich vedením pretransformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným. Pracovníci za 16 rokov firemnej existencie realizovali niekoľko stoviek investičných celkov. Tím sa podarilo naplniť pôvodný podnikateľský plán. Etablovať sa v stavebno-montážnych a dodávateľských činnostiach energetických celkov, slúžiacich na zásobovanie elektrickou energiou pre všetky kategórie odberateľov. Spoločnosť v súčasnosti disponuje vyzretým kolektívom zamestnancov s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami ako aj nadštandardným materiálnym a technickým vybavením. Vďaka tomu sa podarilo získať dôveru aj tých najnáročnejších a najvýznamnejších klientov zo Slovenskej a Českej republiky.

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. ponúka komplexné riešenia, ktoré pozostávajú z:

  • výroby kioskových trafostaníc
  • projekčných prác NN a VN (do 24 kV)
  • výroby, montáže, údržby a opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
  • odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia

To umožnilo ponúkať realizáciu na kľúč, ktorá pozostáva z konzultácie ideového zámeru, cez služby v oblasti projektovej prípravy stavby a poradenskú predrealizačnú činnosť, vlastnú realizáciu zákazky, vrátane komunikácie s príslušnými inštitúciami pre prípadné geometrické zameranie realizovaného objektu až po záverečné revízne a skúšobné činnosti.
Spoločnosť uplatňuje zásadu individuálneho prístupu k požiadavkám jednotlivých zákazníkov s cieľom ponúknuť im čo najvýhodnejšie technicko-ekonomické riešenie. Tomu napomáha dostatočná pestrosť a variabilita vyrábaných typov a flexibilita výrobného tímu pri realizácii atypických riešení.

Výrobná činnosť spoločnosti sa sústredí do troch oblastí.

Kioskové trafostanice EH

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. vyrába typizované i atypické trafostanice pod označením EH s výkonom od 50 do 1 600 kVA, s vnútorným alebo vonkajším ovládaním. Podľa veľkosti je možné realizovať montáž alebo výmenu prístrojovej časti trafostanice cez vstupné dvere alebo po zdvihnutí odnímateľnej strechy autožeriavom.

haramia_1_2

Káblové prechodky

Firma ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. vyrába vlastný typ VN a NN káblových prechodiek. VN prechodky sú odievané z hliníkovej zliatiny. NN prechodky sú vyrobené z oceľových profilov. Konštrukcia obidvoch typov prechodiek spolu s hrubostennými polyolefínovými zmršťovacími tesniacimi manžetami, zabezpečuje dokonalý vodo-nepriepustný prechod kábla cez stavebný otvor telesa trafostanice. Komplexnosť služieb firmy ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. zahŕňa aj dovoz a montáž trafostaníc.

haramia_1_1

Solárne elektrárne

Slovensko so svojimi prírodnými podmienkami ponúka mnoho vhodných oblastí pre výrobu elektrickej energie z doteraz najčistejšieho a životné prostredie najmenej znečisťujúceho zdroja - zo slnečného. Prijaté legislatívne úpravy v r. 2009 umožnili, aby potencionálni investori mohli začať aj na našom území s budovaním fotovoltaických elektrární. Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. v priebehu prvej polovice r. 2009 vyrobila a dodala trafostanice pre päť veľkých projektov fotovoltaických elektrární, ktoré boli vybudované u našich západných susedov na južnej Morave, s inštalovanými výkonmi od 0,5 do 2,5 MWp. Nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúcich projektov spoločnosti pomáhajú zjednodušiť a urýchliť prípravnú fázu a zároveň pomáhajú hľadať a ponúkať správne riešenia pre potreby každého zo zákazníkov.

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. venuje mimoriadnu pozornosť kvalite. Neustále vykonáva kontrolu akosti všetkých realizovaných prác a výrobných činností s ohľadom na minimalizáciu rizík vzniku nedostatkov a možných porúch. Pri stavebnej a montážnej činnosti využíva výlučne služby certifikovaných dodávateľských subjektov. V spoločnosti je zavedený uplatňovaný systémom manažérstva (riadenia) kvality podľa normy ISO 9001:2000. Dôraz vedenia firmy na kvalitu zvýrazňuje aj existencia funkcie zmocnenca pre kvalitu s oprávnením kontrolovať jej dodržiavanie u dodávateľských subjektov. Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. úzko spolupracuje s energetickými rozvodnými podnikmi (hlavne v západoslovenskom a stredoslovenskom regióne) a ich dcérskymi spoločnosťami. V prípade nutnosti realizovať rozsiahlejšiu investičnú akciu dokáže operatívne zvýšiť montážnu kapacitu na požadovanú úroveň. Takýmto spôsobom je firma schopná zabezpečiť čo najkratší realizačný termín a minimalizovať dobu vypnutia, respektíve prerušenia dodávky elektrickej energie.

Zdroj: www.elektroharamia.sk

 

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky