Domů

Bezpečné a spolehlivé trafostanice pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Miroslav Morávek, vedoucí odbytu, BETONBAU, s.r.o.   
Úterý, 07. září 2010
betonbau_cl_titlBezpečnost blokových transformoven je stále doménou pouze velkých distribučních společností a jejich vybraných dodavatelů. Přestože je od 1. 9. 2009 v platnosti nová norma ČSN EN 62271-202 definující povinnou zkoušku stanice s VN zařízením na její odolnost před účinky obloukového zkratu OZ (v ČR minimálně 16kA/1s) není o její působnosti a možných následcích zejména mezi provozovateli FVE, VE, BPE apod. mnoho informací.

Společnost BETONBAU, s.r.o. patří již 15 let mezi významné dodavatele celého energetického sektoru a v poslední době také provozovatelů FVE, VE a Bioplynových elektráren (BPE). Dlouhodobě je našim cílem vyvíjet a dodávat na trh pouze bezpečné trafostanice, které obstojí v akreditované laboratoři zkoušce obloukovým zkratem a mohou být na typovém štítku označeny IAC kódem dle výše zmíněné normy, pro BETONBAU standardně IAC-AB 20kA/1s, tzn. ochrana obsluhy i veřejnosti v blízkosti trafostanice.

Všeobecně platí, že typové zkoušky se provádějí na reprezentativním uspořádání součástí úplné blokové betonové transformovny. Součásti obsažené v blokové transformovně musí být zkoušeny podle příslušných norem. Rozsah zkoušky se odvíjí od skutečnosti, zda již bylo spínací a řídící zařízení VN dle ČSN EN 62271-200 zkoušeno a zda mu byla přidělena klasifikace IAC. Vzhledem k velké různosti typů stanic a VN zařízení, jmenovitých hodnot a možných kombinací jednotlivých součástí, nejsou typové zkoušky všech možných variant blokové transformovny prakticky proveditelné. Některá konkrétní uspořádání mohou být ověřena použitím výsledků na srovnatelných uspořádáních (za správnost ručí výrobce).

betonbau_cl_1

Průběh zkoušky je v normě přesně definován s jasnými podmínkami pro vyhodnocení, zda zkouška vyhověla či nevyhověla pěti kritérii:

  1. nedojde k otevření řádně zajištěných dveří, poklopů a krytů.
  2. v časovém intervalu předepsaném pro zkoušku (obecně 1s.) se nesmí roztrhnout zapouzdření, je akceptováno odlétnutí malých částí do jednotlivé hmotnosti 60 g.
  3. působením oblouku nevzniknou díry na přístupných stranách do výšky 2 m.
  4. nedojde ke vznícení indikátorů vlivem účinku horkých plynů.
  5. Kryt zůstane spojený se svým uzemňovacím bodem.

K dnešnímu dni je provedeno neuvěřitelných 160 zkoušek, tzn. kombinací stanic BETONBAU a různých značek VN rozváděčů a jejich uspořádání pro 22 i 38,5kV. Výsledky zkoušek jsou prakticky uplatňovány při návrhu bezpečných trafostanic např. pro FVE, VE, BPE, ale i ostatní aplikace do výkonu až 5MVA v jedné stanici (VE Janov 5MVA 38,5kV). Množství zkratových zkoušek nás opravňuje tvrdit, že jsme vždy schopni nalézt takové řešení, aby výsledkem byla bezpečná trafostanice. Postup návrhu probíhá ve třech základních krocích, kde je nutné kladně odpovědět na otázky:

  • Ověřit zda vybraná VN technologie splňuje normu ČSN EN 62271-200 a předepsanou napěťovou hladinu zejména u aplikací na 35kV tedy 38,5kV
  • Existuje vhodná betonová stanice pro navrženou technologii VN, ale i transformátor a NN rozváděč, včetně dveří a ventilačních žaluzií splňujících stupeň krytí IP 23DH.
  • Ověřit zda bylo vnitřní uspořádání technologie VN a stanice testováno na OZ, případně přizpůsobit návrh. Platí přenositelnost atestu z menší stanice na větší při podobném vnitřním uspořádání.

V opačném případě nelze deklarovat IAC bezpečnost stanice a její nasazení do provozu přináší možná rizika ohrožení na zdraví obsluhy nebo kolemjdoucích. Není možné uplatnit přenositelnost mezi různými výrobci betonových stanic, případně mezi stanicí z betonu a plechu.

betonbau_cl_2

Z uvedeného plyne, že veškerá výroba transformačních stanic BETONBAU pro distribuční a průmyslové aplikace FVE, VE apod. je podřízena jejich bezpečnosti pro obsluhu a okolí. Jsme připraveni posoudit Vaše řešení z hlediska bezpečnosti, případně navrhnout jinou konfiguraci.

BETONBAU, s.r.o.
Průmyslová 5, Praha 10
www.betonbau.cz
281 03 4180

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky