Domů

Elektrocentrály a ich použitie v praxi

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Pavol Galis, Gabriel Peták, ElektroControl, Dvory nad Žitavou   
Pátek, 31. červenec 2009

el_centrala_titlV dnešnej dobe si už život bez elektrickej energie nevieme ani predstaviť. Nielenže rastie jej spotreba, ale zvyšujú sa aj nároky na kvalitu a hlavne aj na stabilitu dodávky elektrickej energie. Už sme si akosi zvykli, že len stlačíme vypínač a svetlo svieti, že zastrčíme spotrebič do zásuvky a funguje.
Problémy však nastanú, keď príde k výpadku elektrickej energie z dôvodu rôznych problémov na sieti. Sú prevádzky, kde výpadok prúdu nespôsobí škody na majetku a životoch, ale sú aj také kde už výpadok niekoľko minút značne naruší chod celej firmy.
V prípade podnikov patriacich do druhej kategórie je potrebné zabezpečiť dodávku elektrickej energie z iného zdroja a tak preklenúť výpadok zo siete energetických závodov. Na takýto účel sa používajú elektrocentrály s benzínovým, naftovým alebo plynovým spaľovacím motorom.
Elektrocentrály EMSA dodávané našou spoločnosťou sú vyrábané vo výkonovej škále od 10kVA až do 2264kVA. Centrála sa skladá z niekoľkých základných častí a to z montážneho rámu s palivovou nádržou, na ktorom je umiestnený motor a alternátor. Sústrojenstvo motora a alternátora je pružne uložené na ráme, ktorý je tiež uložený na gumených podstavcoch. Týmto dvojitým odpružením sa zamedzuje prieniku vybrácií od motora na podlahu strojovne.

el_centrala_2 el_centrala_3
obr. 1. EMSA elektrocentrály výstava Praha

EMSA elektrocentrály sú vybavené motormi svetoznámych výrobcov, ako sú VOLVO, PERKINS, DEUTZ. Kvalita týchto motorov je overená dlhoročnou praxou s množstvom rôznych nasadení v prevádzke.

el_centrala_1
obr. 2. Elektrocentrála ED52 – 52kVA

Pri návrhu záložného systému je potrebné brať do úvahy niekoľko faktorov. V prvom rade je potrebné zistiť požadovaný výkon, ktorý musí centrála dodávať. Tu je potrebné pozastaviť sa, pretože veľakrát pri stanovení výkonu zákazník vychádza z údajov nameraných pri bežnej prevádzke. Tu ale je potrebné brať do úvahy aj charakter záťaže. V prípade vysokého podielu induktívnej spotreby dochádza pri nábehu zariadení k extrémnemu nárazovému prúdovému zaťaženiu.

Ak je systém navrhnutý s veľmi malou rezervou výkonu elektrocentrály, v takomto prípade dôjde k zníženiu otáčok motora, čím sa zníži aj napätie a frekvencia dodávaná z centrály a automatika tento stav vyhodnotí ako podotáčky, čiže chybu v dodávke prúdu a okamžite zastaví centrálu. Situáciu potom už len zachráni dodatočná a nie vždy finančne nenáročná úprava odberu v podniku formou sekvenčného prípájania záťaže k sieti. Na základe našich osobných skúseností (pri zálohovaní klimatizačných, vetracích zariadení,...) je potrebné počítať pri návrhu záložného systému z hladiska výkonu s koeficientom 1,5 až 1,7 násobku okamžitého výkonu v bežnej prevádzke.
Z hľadiska odberateľa je potrebné pri návrhu systému záložného napájania brať do úvahy aj čas, za aký je potrebné obnoviť dodávku prúdu v podniku. V prípade potreby bezvýpadkového systému čas do nábehu centrály je nutné preklenúť batériovými UPS zariadeniami. UPS sa používajú ale len na zálohovanie riadiacich obvodov a silové časti sú potom napájané až keď je elektrocentrála v prevádzke. Z dôvodu dodávky maximálneho výkonu z agregátu do 10 sekúnd od výpadku prúdu je motor predohrievaný na nastavitelnú teplotu od cca 40 - 60 °C.

el_centrala_4
obr. 3. Elektrocentrála EV412 – 412kVA

Dôležitou súčasťou elektrocentrály je riadiaca jednotka (RJ). Tá sleduje parametre siete a pri prekročení nastavených hodnôt spustí štart motora. Po automatickom štarte a ustálení otáčok RJ dá povel na prepnutie sieťového napájania na záložné. Toto prepojenie sa realizuje výkonovými stykačmi, ktoré su medzi sebou elektricky aj mechanicky blokované. Zároveň RJ kontroluje všetky prevádzkové parametre motora, teplotu vody, teplotu a tlak oleja, otáčky motora a stav paliva. Ak niektorá z hodnôt je mimo tolerancie zobrazí automatika chybové hlásenie a zastaví motor aby nedošlo k jeho poškodeniu. Samozrejme automatika sleduje aj elektrické parametre, dodávaný výkon, prúd, frekvenciu, ale sleduje aj či nanastalo obnovenie dodávky prúdu zo siete. Ak je obnovená dodávka prúdu zo siete, RJ čaká ešte nastavený čas (ustálenie pomerov v sieti), následne prepne silové napájanie a dochladí motor centrály.

el_centrala_5
obr. 4. riadiaca jednotka

Mikroprocesorové RJ  inštalujeme aj na staršie typy centrál (napr. ČKD), tu však je potrebné špaciálne nastaviť parametre regulátora.
Doporučujeme zákazníkov vždy pri návrhu centrálneho záložného systému už od začiatku sa obrátiť na odborníkov v tejto oblasti aby predišli zbytočným finančným nákladom spojeným s nevhodne navrhnutým systémom.

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky