Domů

Jedno řešení pro všechna zadání bezpečnosti

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Pondělí, 08. červen 2009
pss4000_titlDíky PSS4000 položil Pilz další milník na cestě k bezpečné automatizaci. Během celého procesu návrhu a vývoje byl kladen důraz na uživatelskou vstřícnost, vysokou flexibilitu a stálou podporu uživatele. Tyto přednosti byly využity při konstruování, programování i oživování a prokáží se také v každodenním provozu automatizačních systémů.
V případě PSS4000 se jedná o důsledně decentralizovaný automatizační systém, který je ovšem pod centrálním dohledem softwaru. Tím jsou kompenzovány nevýhody, které se obvykle projevují při decentralizaci řídících úloh. Uživatel může využít předností – krátkých reakčních časů nebo vyšší využitelnosti – bez toho, aby se v praxi projevila vyšší složitost řídících struktur. Identické řídící programy a funkce umožňují využít decentralizaci na vyšším stupni standardizace a prvky strojů kompletně realizovat formou modulů. Přitom je cílem co nejvíce dílů používat opakovaně, aby bylo možno automatizační projekty standardizovat. Díky softwarové platformě PAS4000 provádí uživatel všechny funkce programování a parametrizace jen na centrálním stanovišti. Pro inženýry to znamená nižší náklady a výdaje.

Sestavování komponent namísto programování
PSS4000 se vyznačuje inovativním přístupem k hardwaru a softwaru. Současně s uživatelsky přívětivou obsluhou představuje zásadní aspekt také programování orientované na komponenty. Díky libovolně rozšířitelné knihovně z vyzkoušených a testovaných modulů není nutno vytvářet vlastní běžné funkce. Kromě toho lze všechny jednou vytvořené funkce nebo vlastnosti používat opakovaně. To přispívá ke snadné a přehledné manipulaci se systémem a umožňuje vyhýbat se chybám. Dále PAS4000 podporuje uživatele tím, že programy lze velmi snadno distribuovat do decentralizované hardwarové struktury a datová spojení mezi komponenty lze tvořit na pozadí téměř automaticky. PAS4000 nabízí 5 programovacích jazyků podle normy IEC 61131-3, a to pro bezpečnostní i pro standardní řídící signály. Díky PASmulti je k dispozici šestý jazyk, který se velmi snadno používá.

pss4000_1

Snadné zpracování kdykoliv
Řídící funkce a poprvé také bezpečnostní funkce lze plně vytvářet na symbolické úrovni a v dalším kroku je pomocí mapování vstupů a výstupů přenést do hardware. Díky tomu lze hardware měnit kdykoliv a bez problémů. Dodatečné změny lze provádět s minimálními nároky na čas. Symbolické značení a adresování periferních signálů, programů a zařízení lze provádět průběžně. To zvyšuje přehlednost při programování stroje nebo zařízení a usnadňuje orientaci. Díky identické sadě příkazů lze snadno přecházet mezi bezpečnostními a standardními aplikacemi. Důsledné barevné značení standardních modulů (zelená) a bezpečnostních modulů (žlutá) usnadňuje přiřazování v oblasti software i hardware.

pss4000_2

Využívejte potenciál decentralizovaných řídících struktur
Vysoká využitelnost, produktivita a flexibilita – to jsou hlavní hesla v oblasti automatizace, která výrobce i provozovatele strojů a zařízení pohánějí při hledání nejlepších řešení. Velký potenciál přináší decentralizace řídících struktur, zejména pokud se při její aplikaci podaří zvládat narůstající složitost. Zde nastupuje automatizační systém PSS4000: decentralizovaný systém, díky němuž má uživatel neustálý přehled a který umožňuje řízení z centrálního bodu.
Díky PSS4000 sjednocuje Pilz požadavky z oblasti bezpečnosti i standardního řízení. Přitom jsou brány do úvahy především požadavky na bezpečnostní techniku. Automatika musí být jednoduchá a spolehlivá.

Zatímco v oblasti mechaniky a hardwarových komponent je princip decentralizace využíván s úspěchem, v oblasti řídící techniky se ještě dnes vyskytují nedostatky. Je to tím, že řešení nabízená pro zapojení více řídících systémů do sítě jsou pro uživatele spojena s výrazně vyšší složitostí. Platí tedy, že je nutno zjednodušit zapojování do sítí a předem zabránit vzniku problémů na rozhraních. V ideálním případě zůstávají dělící hranice mezi mechanikou, hardwarem a softwarem beze změny. Díky PAS4000 (Pilz Automation Suite) je k dispozici rozsáhlá softwarová platforma. Všechny nástroje pro úlohy programování a parametrizace jsou navzájem sladěny pro využívání jednotných dat a uživatelských rozhraní. To usnadňuje nejen zavádění nebo přechod na PSS4000, ale také zamezuje vícenásobným zadáváním hodnot a minimalizuje chyby vznikající při ruční správě dat. Kromě toho lze snížit náklady na návrh systému a provádění změn.

pss4000_3

Centrální přiřazení signálů k hardware
Pro všechny interní a externí procesní signály postačí jen jedno centrální přiřazení – mapování – k hardware. Všechna zařízení připojená pomocí SafetyNET p pak mohou přistupovat přímo k této mapovací tabulce, kterou používá celý systém. Tuto funkci lze v PSS4000 poprvé použít jak pro standardní řídící tak i pro bezpečnostní signály. Výhoda: Uživatel má při tvorbě aplikace nejvyšší myslitelnou volnost. To se zúročuje zejména při pozdějším provádění změn. Pokud má být například procesní signál, který je v programu použit pod symbolickým jménem, přenesen na jinou komponentu, postačí změnit jeho přiřazení v tabulce. Zejména u programů důležitých z hlediska bezpečnosti lze takto velmi jednoduše zajistit konzistenci dat a přitom zachovat kontrolní součty použité v programech.
Lze také kompletně symbolicky spravovat veškerý hardware systému.

Pomocí PSS4000 lze realizovat mezioborové automatizační úlohy: od strojů malých nebo zařazených do linky až po velké soustavy. Přitom se PSS4000 nachází teprve na začátku své dráhy. Proto lze očekávat, že se stane systémem s dlouhou aplikační dobou, který poskytne mnoho prostoru pro další rozvoj a nabídne tak uživateli odpovídající podporu a perspektivu. Díky softwarové platformě PAS4000 si uživatel nejen udržuje přehled, ale dostává do rukou nástroj umožňující snadnou, flexibilní a cenově výhodnou tvorbu aplikací.
 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky