Etm.cz - elektrotechnika on-line

Pátek
15. 11. 2019
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů


Nová generace inteligentních kabelů: Upozorní na nutnost výměny Tisk Email

tz_hennlich_2018_09_12_nov generace inteligentnch kabelLitoměřice/Kolín nad Rýnem, 12. září - Vývoj inteligentních kabelů jde stále kupředu. Firma igus, kterou v Česku výhradně zastupuje společnost HENNLICH nestojí rozhodně pozadu. Při vývoji svých inteligentních kabelů využívá mimo jiné zkušenosti svých zákazníků v automobilovém a strojírenském průmyslu. Nový modul CF.Q v kombinaci s isense systémem těží z potenciálu digitalizace a přináší uživatelům snadnější a efektivnější údržbu za současného snižování nákladů.

 

Podstatou každého inteligentního kabelu od firmy igus je senzor CF.Q. S tímto modulem mohou být elektrické vlastnosti flexibilního kabelu zaznamenávány v připojených měřících jádrech a nepřetržitě porovnávány s jeho empirickými hodnotami. Poškození způsobené ohýbáním nebo velkým zatížením tak může být zaznamenáno včas. Sběrné hodnoty pro kabely je možno definovat předem. Pokud se tyto předdefinované hodnoty elektrických parametrů změní, nainstalovaný CF.Q modul upozorní uživatele aktivací normálně uzavřeného kontaktu. „Skutečná“ inteligence těchto kabelů však spočívá v detailu.

 

„Kombinace empirických hodnot a měření v reálných podmínkách konkrétní aplikace umožňuje zákazníkovi neustále zpřesňovat predikci údržby pro své kabely. To je užitečné zvláště v dynamickém prostředí výroby,“ říká Jan Švarc, manažer pro kabely a energetické řetězy igus ve firmě HENNLICH.

Aplikace isense-online porovnává zaznamenané hodnoty z provozu kabelu s empirickými hodnotami v databázi a při detekci odchylek okamžitě informuje operátora linky, aby naplánoval výměnu. Nedojde tak k poruše a zabrání se odstávce linky.

 
Siemens na MSV představí digitální řešení pro celý životní cyklus stroje Tisk Email

8094-1509344365_vSpolečnost Siemens ČR se již po 60. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018. Představí komplexní řešení pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý životní cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis. Pod heslem „Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ prezentuje jedinečný, 15x zmenšený model horizontální vyvrtávačky HCW 4S od ŠkodaMachineTool a jeho digitální dvojče. Siemens ukáže také přínos aditivní výroby a ve veletržní premiéře uvede platformu pro internet věcí MindSphere.

 • Příběh stroje v pěti krocích: technologie Siemens pro celý životní cyklusUnikátní funkční model 15 x zmenšené horizontální vyvrtávačka
  HCW 4S od ŠkodaMachineTool a digitální dvojče reálného stroje
 1. Montážní stroj a jeho digitální dvojče
 2. Reálné přítlačné křídlo Bugatti Chiron vyrobené aditivní technologií
 3. Veletržní premiéra MindSphere – otevřeného operačního systému pro průmyslový internet věcí

Siemens na svém stánku představí návštěvníkům příklady, jak mohou výrobci či uživatelé strojů s využitím vhodných softwarových nástrojů efektivně navrhovat, provozovat i spravovat svá strojní zařízení. S pomocí digitálního dvojčete výrobku, stroje, ale i celé výrobní linky lze analyzovat a simulovat celý životní cyklus produktu a jednotlivé kroky realizovat co nejefektivněji. Ty zahrnují návrh výrobku a jeho optimalizaci, přípravu výroby, zprovoznění výroby, měření jejího výkonu, vzdálené sledování a vyhodnocování. „Siemens je v současné době jediná společnost na trhu, která dokáže kompletně obsáhnout celý hodnotový řetězec a nabídnout efektivní nástroje pro výrobce i uživatele všech zařízení,“ vysvětluje Tomáš Duba, ředitel úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty společnosti Siemens.

Ačkoliv výrobce zařízení i jeho uživatel potřebují v průběhu životního cyklu výrobku jiné softwarové i hardwarové nástroje, Siemens dokáže oběma nabídnout řešení, která spolehlivě fungují, výrazně zvyšují efektivitu a jsou navzájem kompatibilní. „Všechny tyto výhody budeme demonstrovat na kompletním výrobním stroji firmy Bozhon a horizontální vyvrtávačce HCW 4S od společnosti Škoda MachineTool. Oba stroje mají vytvořené digitální dvojče, jehož virtuální zprovoznění včetně sběru a vyhodnocování dat na platformě MindSphere – otevřeném operačním systému pro průmyslový internet věcí (IoT) – výrazně zvyšuje efektivitu daného přístupu,“ doplňuje Tomáš Duba.

Co návštěvníci uvidí v expozici Siemens:

Příběh stroje v pěti krocích

Ukázka komplexního řešení společnosti Siemens pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý životní cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis. Řešení je unikátní ve své komplexnosti, která pomáhá jak výrobcům strojů, tak jejich uživatelům optimalizovat proces od návrhu po realizaci produktu.

Pět fází života stroje představuje řešení Siemens, která umožňují všechny s nimi spojené úkoly dělat s maximální časovou a finanční efektivitou.

 
Řídicí systém s pokročilými funkcemi Tisk Email

intertoolSant'Antonino, Švýcarsko, 12. září 2018. Společnost Interroll dále optimalizuje svůj čtyřzónový řídicí systém MultiControl. Jednoduchá instalace a variabilní procesní obrazy, které představují ideální řešení nerovnováhy mezi velkými objemy dat a kapacitou PLC, nyní poskytují ještě větší flexibilitu pro projekty vycházející z konceptu průmyslu 4.0.

MultiControl je řídicí systém schopný využívat několik různých komunikačních protokolů. Je určený pro pohony RollerDrive EC310, které jsou klíčovým prvkem modulární platformy dopravníků MCP (Modular Conveyor Platform), a pro pohony Pallet Drive (prostřednictvím Pallet Control). Poskytuje řešení pro dopravu kartónových krabic, zásobníků a palet, přičemž nabízí maximalní flexibilitu s ohledem na množství použitých dílů i s ohledem na konstrukci a instalaci dopravníkových systémů. Bez problémů může být použit i v prostředí chladíren a mrazíren.

Díky řídicímu systému MultiControl mohou být snímače a pohony RollerDrive připojeny přímo k průmyslové provozní sběrnici. To odstraňuje potřebu vytvářet komunikační síť na úrovni snímačů a akčních členů. Napájení je distribuováno standardním plochým kabelem. Dva oddělené obvody umožňují pohony RollerDrive bezpečně odpojit, přičemž komunikace po sběrnici zůstane aktivní. Použít je možné protokoly Profinet, EtherNet/IP a EtherCAT, jež lze snadno přepínat.

Systém MultiControl může řídit až čtyři dopravníkové zóny, to znamená, že umožňuje připojení až čtyř pohonů RollerDrive a čtyř snímačů.  Adresy se nastavují a systém se konfiguruje v softwaru programovatelného automatu (PLC), v menu ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím metody Interroll Teach-In, která umožňuje určit sekvence všech jednotek MultiControl v dané větvi dopravníku a správný směr otáčení pohonů RollerDrive. To šetří čas při uvádění do provozu v místě instalace. Různé varianty procesních obrazů představují ideální řešení nesouladu mezi velkým objemem dat a kapacitou PLC.  Systém MultiControl komunikuje s PLC v reálném čase s dobou cyklu dvě milisekundy. To usnadňuje provoz a systém je díky tomu vhodný pro téměř všechny aplikace.
 
multicontrol_mc2_analog_01.jpg_ico400Jednodušší instalace odolná proti poruchám 

Díky jednoduchému použití pokrývá systém MultiControl s mnoha pokročilými funkcemi širokou škálu oblastí možného použití:
Autonomní dopravník s beztlakovou akumulací: Je-li použita sofistikovaná logika systému MultiControl, není třeba PLC s možností programování.
Autonomní dopravník s beztlakovou akumulací, ale připojený na PLC: Protože PLC přijímá signály ze všech snímačů a pohonů RollerDrive, je možné vizualizovat celou linku dopravníku. Je-li to třeba, PLC také spolupracuje s logikou dopravníku s beztlakovou akumulací;
Je-li vyžadována specifická logika řízení, může být systém MultiControl použit jako vstupně-výstupní zařízení (I/O). V tomto případě je stávající logika pro řízení dopravníku s beztlakovou akumulací ignorována. Připojené PLC přijímá signály ze snímačů a pohonů RollerDrive a prostřednictvím svého programu přizpůsobuje tok materiálu požadavkům uživatele.
 
Systém MultiControl nabízí zvýšenou ochranu před přepólováním napájení. Jestliže k němu dojde, systém MultiControl tím není poškozen. Současně je tak aplikována i ochrana před zkratem napájení na vstupech a výstupech. Ty jsou nyní navrženy tak, aby byly odolné proti zkratu. Oba aspekty zajišťují mnohem větší odolnost proti poruchám, zvláště při uvádění do provozu. Stínění komunikačního kabelu je možné v systému MultiControl snadno uzemnit. Komunikace, a v důsledku toho i doprava materiálu, jsou proto mnohem spolehlivější i v náročném prostředí s výskytem rušení.
 

Popisek: Ještě impozantnější: Systém MultiControl s pokročilými funkcemi.

 
 
Nová generace inteligentních kabelů: Upozorní na nutnost výměny Tisk Email

tz_hennlich_2018_09_12_nov generace inteligentnch kabelLitoměřice/Kolín nad Rýnem, 12. září - Vývoj inteligentních kabelů jde stále kupředu. Firma igus, kterou v Česku výhradně zastupuje společnost HENNLICH nestojí rozhodně pozadu. Při vývoji svých inteligentních kabelů využívá mimo jiné zkušenosti svých zákazníků v automobilovém a strojírenském průmyslu. Nový modul CF.Q v kombinaci s isense systémem těží z potenciálu digitalizace a přináší uživatelům snadnější a efektivnější údržbu za současného snižování nákladů.

 podstatou každého inteligentního kabelu od firmy igus je senzor CF.Q. S tímto modulem mohou být elektrické vlastnosti flexibilního kabelu zaznamenávány v připojených měřících jádrech a nepřetržitě porovnávány s jeho empirickými hodnotami. Poškození způsobené ohýbáním nebo velkým zatížením tak může být zaznamenáno včas. Sběrné hodnoty pro kabely je možno definovat předem. Pokud se tyto předdefinované hodnoty elektrických parametrů změní, nainstalovaný CF.Q modul upozorní uživatele aktivací normálně uzavřeného kontaktu. „Skutečná“ inteligence těchto kabelů však spočívá v detailu.

 „Kombinace empirických hodnot a měření v reálných podmínkách konkrétní aplikace umožňuje zákazníkovi neustále zpřesňovat predikci údržby pro své kabely. To je užitečné zvláště v dynamickém prostředí výroby,“ říká Jan Švarc, manažer pro kabely a energetické řetězy igus ve firmě HENNLICH.

Aplikace isense-online porovnává zaznamenané hodnoty z provozu kabelu s empirickými hodnotami v databázi a při detekci odchylek okamžitě informuje operátora linky, aby naplánoval výměnu. Nedojde tak k poruše a zabrání se odstávce linky.

 Prediktivní údržba šetří práci

Nová generace modulů CF.Q je vhodná k montáži do rozvaděčů díky připojení na lištu a je dostatečně flexibilní z hlediska zapojení i manipulace. Moduly jsou navíc schopné uchovávat data díky slotu pro paměťovou SD kartu.

 
Konference SMART BUILDING 2018 Tisk Email

tz_smart_home_ilustacn fotka z minuleho rocnikuHolešov, 30. srpna 2018 – 12. září 2018 proběhne již 4. ročník konference SMART BUILDING 2018, kterou pořádá Asociace chytrého bydlení. Letošní ročník propojí témata i technologie chytrých a šetrných budov a přinese informace o aktuálních trendech, představí nové technologie a inovativní řešení, ukázky realizací i zkušenosti odborníků. Akce je akreditována Českou komorou architektů v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

 Co ovlivňuje vývoj inteligentních budov? Jak vytvářet chytřejší a šetrnější budovy? Technologie a smart řešení. Odpovědi na tyto i další otázky přinese čtvrtý ročník konference SMART BUILDING, který proběhne již 12. září 2018 ve Wellness hotelu Step v Praze. Hlavním tématem letošního ročníku bude propojení chytrých technologií a šetrných budov v kontextu snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů.

 Konference SMART BUILDING přinese různé úhly pohledů na inteligentní a šetrné budovy, o kterých budou diskutovat odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru.V prvním bloku věnovaném vývoji inteligentních budov budou účastníci seznámeni s vizemi a trendy tohoto odvětví, dozví se o možnostech inteligentního řízení komerčních budov, ale také to, jaký má doba IoT vliv na jejich vývoj.

 Další blok bude věnován technologiím a smart řešením jako takovým. Řečníci představí pomoc technologií pro zdravé ovzduší v budovách, smysluplné pracovní prostředí, jak vůbec technologie do budovy nasadit či jaká chytrá IoT partnerská řešení jsou již dnes k dispozici.

 Další perspektivy, které mohou pomoci vytvářet budovy chytřejší a šetrnější představí poslední blok konference. Dozvíte se, jak využít BIM pro úsporné řešení v projektech a návrzích budov, jak lépe hospodařit s vodou či jaké jsou principy a praxe  inteligentního řízení v komerčních budovách. Zástupci architektonické kanceláře se podělí o zkušenosti s návrhy a realizací šetrných budov.
Jiri_Konecny_ELKO_EP

„Ať už jde o šetrné či inteligentní budovy, najdeme zde společný cíl – a to omezit dopad na životní prostředí na minimum a zohlednit faktory lidského zdraví,“ uvádí jeden z řečníků Jiří Konečný, předseda Asociace chytrého bydlení, který je zároveň majitelem společnosti ELKO EP, předního výrobce elektronických zařízení pro domovní, office a průmyslové automatizace.

 Konference je určena zvláště pro architekty, projektanty, developery, investory a představitele stavebních společností, studenty a další odborníky. Registrace probíhá na internetových stránkách www.achb.cz/smartbuilding do 7. září 2018.

 Konferenci pořádá nezávislé sdružení odborníků a firem Asociace chytrého bydlení ve spolupráci s Economia, a.s., pod záštitou České rady pro šetrné budovy a ministryně pro místní rozvoj České republiky Ing. Kláry Dostálové.

 
Ovládejte svůj chytrý dům pomocí Smart TV Tisk Email

smart_tv_new-01Holešov, 29. srpna 2018 – Ovládat svůj chytrý domov pomocí mobilního telefonu nebo tabletu je dnes již běžnou praxí. Pro fajnšmekry a všechny, kteří nenosí mobil nebo tablet věčně u sebe nabízí společnost ELKO EP další skvělou možnost, jak ovládat některé prvky chytré domácnosti- pomocí vaší Smart TV.

 

K řízení domácnosti pomocí Smart TV potřebujete pouze její webový prohlížeč, pomocí kterého se přihlásíte do své chytré RF krabičky, která dál komunikuje s prvky iNELS RF Control. Vysílá a přijímá povely až ze 40prvků a zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci.

Velkou výhodou tohoto řešení je, že instalaci můžete postupně rozšiřovat od jediného prvku iNELS RF Control až po zmíněných 40 prvků, podle potřeby a finančních možností. Postupně si tak můžete vytvořit komplexní systém bezdrátového ovládání vašeho domova.

Po přihlášení do webového rozhraní si můžete do aplikace vložit svůj vlastní půdorys pokoje nebo celého domu, umístit a přesouvat ikony reprezentující jednotlivá ovládaná zařízení. Nastavovat programy a scény atd.

Webové rozhraní iNELS chytré RF krabičky v Smart TV nabízí: 

 • intuitivnost a přehlednost grafického rozhraní
 • rozšíření nabídky ikon pro vizualizaci ovládaných spotřebičů
 • možnost nastavení týdenního programu pro spínání spotřebičů 
 • skupinové ovládání topných zón formou scén
 • doplněné volby režimů vytápění formou ikon přímo u topné zóny
 • možnost nastavení časových plánů u spínacích, stmívacích a žaluziových prvků
 • aktivace časového plánu přímo v ovládací obrazovce prvku
 • při aktivaci funkce časovače (zpožděné vypnutí) se ukáže u prvku ikona „hodin“, tzn. časování
 • možnost restartu chytré RF krabičky eLAN-RF-003/eLAN-RF-Wi-003) přes aplikaci
 • synchronizace času chytré RF krabičky prostřednictvím aplikace

 

 
Dell EMC posiluje investice do 100gigabitového Ethernetu pro otevřená moderní datová centra Tisk Email

isg - product image_angle - networking z9264-onPRAHA, 23. srpna 2018: Společnost Dell EMC, průkopník v oblasti Open Networkingu, představujenejnovější přepínač z řady Z-series 100GbE fabric, Z9264F-ON. Ve srovnání s předchozí generacípřepínačů přináší novinka dvojnásobnou kapacitu a nabízí ucelenou sadu otevřených řešení pro moderní datová centra podniků a poskytovatelů služeb.

 Nová platforma využívá 6,4Tb/s čip Broadcom StrataXGS® Tomahawk® II určený pro ethernetové přepínače a je navržená specificky pro vysokovýkonnostní páteřní datová centra s fabric infrastrukturou. Díky němu dokáže přepínač Z-series 100GbE fabric Z9264F-ON zajistit extrémně rychlé síťové propojení mezi jednotlivými racky datového centra. Přepínač s 64 porty 100GbE v kompaktní velikosti 2RU je ideální pro zákazníky, kteří chtějí nahradit rozměrné a nákladné zastaralé skříňové přepínací systémy a zároveň urychlit přechod od 40GbE na 100GbE.

 Datová centra zůstávají nadále základem IT infrastruktury pro firmy i poskytovatele služeb. Investice do místních, hostovaných, nebo cloudových řešení neustále rostou. Síťová infrastruktura je vždy nepostradatelnou součástí zajišťující propojení uvnitř racků i mezi racky datových center, mezi jednotlivými datovými centry, ale i s hraničními zařízeními, a konečně i se samotnými uživateli. Implementace vizualizačních a automatizačních technologií přitom od základu mění architekturu datových center, směrem k virtualizaci a zrychluje propojení výpočetní vrstvy a úložišť. To se projevuje v celém rozsahu od hyperkonvergovaných až po hyperškálovaná prostředí.

Tato změna architektury odpovídá požadavkům zákazníků z oblasti podniků a poskytovatelů služeb, kteří se chtějí nezávisle rozhodovat o nákupech zvoleného síťového hardwaru a softwaru. Tato úroveň technologické disagregace, kterou společnost Dell EMC nazývá Open Networking, je jádrem přechodu na softwarově definované sítě (SDN).

 


Přehled nových článků

cez banner 300x300

ČD Telematika

banner_eltech

zbrojovka

balluff_logo_cmyk_posdetektor_centrala_banner_300x90

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky


+