banner zse

Etm.cz - elektrotechnika on-line

Středa
8. 07. 2020
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Kabelové komory ZEKAN

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 14. červen 2011

Článek kabelové komory ZEKAN od společnosti CWS s.r.o. obsahuje kontrukční řešení a výhody kabelových komor, stuide mechanické odolnosti kabelových komor, okruh použití komor, technická specifikace kabelových komor, výkopové práce, montáž kabelových komor, prostupy do kabelových komor, vstup do kabelové komory - poklop, zatížitelnost, kabelové komory ZEKAN S (1020 x 420), kabelové komory ZEKAN M (1020 x 840), kabelové komory ZEKAN L (1020 x 1260), kabelové komory ZEKAN XL (1020 x 1680), kabelové komory ZEKAN XXL (1020 x 2100), doplnkovy sortiment, doplňkový sortiment a doplňující informace.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A VÝHODY KABELOVÝCH KOMOR

Technické řešení kabelových komor je koncipováno pro instalaci sestav i v těch nejnáročnějších podmínkách. Je kladen důraz na maximální zatížitelnost kabelových komor a to jak proti bočnímu tlaku zeminy, tak proti zatížení poklopů kabelových komor. Technické a užitné vlastnosti jsou zřejmé také z následujících obrázků.

cws_1_1
Obr. 1 - Sestava kabelové komory podle nového řešení (1 z variant sestav - na obr. je sestava z 12 dílů + 3 poklopy z toho 1 skrytý)

cws_1_2
Obr. 2 - Čelní pohled na sestavu komory

Na obr. 3 je znázorněný řez A - A sestavou kabelové komory z obr. 2. Znázorněny jsou kovové prvky - inserty s vnitřním závitem, které slouží pro snadnou a rychlou instalaci vyztužovacích prvků.

cws_1_3

Obr. 4 znázorňuje detail B z obr. 3 - jedná se o detail znázorňující výztuhu poklopu standardním ocelovým profilem, který výrazně zvyšuje mechanickou zatížitelnost shora na poklop, i celou sestavu kabelové komory. Profily jsou fixovány do poklopu spojovacím materiálem.

cws_1_4

Obr. 5 znázorňuje detail C z obr. 3 - znázorněn je detail plastového nosníku, který je součástí bočního horního dílu a na kterém je umístěný standardní ocelový profil, který slouží jako rozpěra. Je tím zamezeno deformaci stěn kabelové komory při velkém bočním tlaku.

cws_1_5

Obr. 6 znázorňuje detail D z obr. 3 - po obvodě lemu kabelové komory, kde je na závěr instalace uložen poklop, je během montáže uložen ocelový profil zamezující deformaci stěn kabelové komory při bočním tlaku a také sloužící k roznesení váhy na celou kabelovou komoru při velkém mechanickém zatížení z vrchu. Toto slouží pro jednoduché a stabilní zajištění vstupu kabelové komory. Znázorněny jsou v řezu i svislá žebra, která jsou usazena vně kabelové komory pro roznesení tlaku mimo kolmé stěny kabelové komory pro eliminaci jejich neformovatelnosti.

cws_1_6

STUDIE MECHANICKÉ ODOLNOSTI KABELOVÝCH KOMOR

Vstupem pro studii mechanické odolnosti a deformovatelnosti kabelových komor byly v 3D prostření nakreslené modely jak nejběžněji dostupné, stávají kabelové komory, tak nového provedení navrženého firmou CWS. Pro relevantnost výsledků byly použity přibližně stejně velké sestavy kabelových komor:

Spodní dosedací plocha kabelových komor byla pro potřeby testu uvažovaná jako nehybná základna. Na boční plochy tlak 20 kN/m2 (odpovídá uložení kabelové komory v jílovitém terénu v minimálně přípustné vzdálenosti od kolejnic těžké železniční dopravy.) Na horní plochu (poklop) byl pak vyvinut tlak 400 kN/m2 (odpovídá tlaku při silničním zatížení třídy D - těžká nákladní doprava).

Aby byly údaje co nejrelevantnější co se týče deformace bočních stěn bez vlivu posouzení různého provedení poklopů (plast, beton, litina), pro potřeby studie byl uvažovaný extrémně vysoký plastový zákryt tak, aby neměla jeho deformovatelnost vliv na měřitelné hodnoty testu. Výsledek tohoto testu je určen především pro komparativní posouzení stávajícího a nového řešení kabelových komor - vzhledem k široké škále možných reálných podmínek pro uložení těchto kabelových komor, které není možné všechny ve virtuálním prostředí použít jako vstupy pro relevantnější výsledek.

Stávající systém kabelových komor dle výsledku překročil stanovené tlaky 7,2 x než došlo dle testu k totální destrukci sestavy (obr. 1).

cws_1_7
Obr. 1

Navrhovaný systém naproti tomu stanovené hodnoty vrchního a bočního tlaku překročil téměř 24 x (obr. 2).

cws_1_8
Obr. 2

Pro lepší vizuální porovnání testovaných sestav byla stávající sestava zatížena stejným tlakem, při jakém došlo k totální destrukci navrhovaného systému kabelových komor (obr. 3). V tomto případě bylo i extrahováno od rámovacích prvků navrhovaného systému, které mají ještě výrazněji zvýšit mechanickou odolnost kabelových komor. Navíc prvky, které mají na stabilitu kabelových komor největší vliv - a sice žebrování, jak příčné, tak svislé, bývá z důvodu jejich malého rozpětí u stávajícího systému kabelových komor často při prostupu kabelových chrániček narušeno (ve svislém směru je rozestup žeber kolem 83 mm) - což má za následek výrazné zhoršení mechanické odolnosti kabelových komor.

Naproti tomu navrhovaný systém je uzpůsobený použití nejběžnějších chrániček až do průměru 110 mm bez nutnosti přerušení vyztužovacích žeber jak ve svislém, tak v podélném směru. V případě použití se systémem multikanálů navržených firmou CWS navíc systém obsahuje speciální tvarové díly pro přímý vstup multikanálů bez nutnosti zásahu do konstrukce kabelových komor.

cws_1_9
Obr. 3

OKRUH POUŽITÍ KOMOR

Energetika, telekomunikace, zavlažovací systémy, zasněžovací systémy, podzemní regulační stanice plynu, vodoměrné šachty

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KABELOVÝCH KOMOR

Kabelové komory z plastu se používají jako přístupová místa kabelových tras a to pro potřebu instalace prvků kabelových tras nebo pro nutnost přístupového místa pro vlastní instalaci IS, popřípadě revizi, doplnění, opravu atp.

Plastové kabelové komory se navíc oproti v některých instalacích používaných monolitním betonovým či zděným kabelovým šachtám vyznačují snadnou a rychlou instalací, dostatečnou variabilitou a díky technickému řešení také daleko vyšší únosností, než je tomu u stávajícího řešení.

Nepodstatnou výhodou je i dlouhá životnost kabelových komor což je dáno použitým materiálem pro výrobu kabelových komor - ty jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), Který se vyznačuje vysokou houževnatostí, vysokou odolností vůči chemikáliím, je lehce obrobitelný, ekologicky nezávadný atd. Využívá se také jeho svařitelnosti - především pak při výrobě nejmenšího typu šachet ZEKAN S, které se dodávají i ve vodotěsném provedení pro menší instalace jako náhrada rotačních kabelových komor.

Na základě modularity celého systému lze dle přání zákazníka sestavit kabelové komory v různé výšce a délce použitím dalších prodlužujících dílů.
Vnitřek šachet lze vybavit různým příslušenstvím dle přání zákazníka - ať už jsou to kabelové žebříky, rošty nebo držáky.

Spojení kabelových komor je zajištěno jednak ocelovými distančními kolíky, které slouží pro fixaci dílů kabelových komor během spojování běžným spojovacím materiálem. Následný spoj je provedený šrouby M 10. Tyto šrouby jsou umístěny co nejblíže okrajům jednotlivých spojovaných dílů - průběžným žebrováním - pro zajištění co největší stability a životnosti kabelových komor.

Materiál komor:

Vysokohustotní Polyethylen (HDPE - RE)

Provozní teplota: -30 °C ÷ + 60 °C
Skladovací teplota: -25 °C ÷ + 55 °C
Montážní teplota: -5 °C ÷ + 40 °C

Barva:
Odstíny černé

Garantovaná životnost materiálu:
50 let

Ekologická likvidace:
Recyklace

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Pro snadné uložení kabelové komory je nutné vyhloubit jámu o 30 cm hlubší než je samotná kabelová komora a dole min. o 15cm širší ... vzhledem k hloubce je vhodné výkop svahovat, aby se při instalaci kabelové komory a manipulaci kolem výkop nezbortil. Výkop se pak doporučuje vysypat 15cm štěrkem a zhutnit, pak vytvořit betonové podloží o tloušťce 15cm (v případě vysoké hladiny spodních vod nezapomenout na odvodnění pomocí drenážních trubek).

MONTÁŽ KABELOVÝCH KOMOR

V případě, že se nepoužije betonová směs pro obetonování celé sestavy kabelové komory, je nutné pro deklarovanou zatížitelnost a mechanickou odolnost kabelových komor obsypový materiál dostatečně zhutnit.

V případě požadavku na maximální únosnost kabelové komory a její mechanické odolnosti proti bočním tlakům se doporučuje její obsypání postupně suchým betonem - v běžných podmínkách do jedné třetiny výšky kabelové komory (v ideálním případě min. 80 mm nad vrchní hranu prostupu nejvyšší řady kabelových chrániček. To vše samozřejmě instalaci potřebných kabelových chrániček a jejich utěsnění.. V případě použití betonové směsi pro obetonování stěn kabelových komor dochází k výrazně vyšším užitným vlastnostem kabelových komor než jaké jsou deklarovány běžnými zkouškami.

Standardně dodávaný plastový poklop navyšuje výšku sestavy kabelové komory o 40 mm - s čímž je nutné při instalaci počítat.

PROSTUPY DO KABELOVÝCH KOMOR

Prostupy kabelových chrániček jsou v tomto případě řešeny proti běžným kabelovým komorám tak, aby nedocházelo k narušení nebo ke snížení mechanické odolnosti kabelové komory. Standardně je žebrování stěn uzpůsobeno prostupu chrániček do průměru 110 mm tak aby nedošlo k přerušení žebrování stěn kabelových komor. Žebrování je přesně uzpůsobeno použití rozpěrných hřebenů právě pro chráničky průměru 110 mm - a sice v obou směrech je počítáno se středovou roztečí chrániček 140 mm.

Z toho důvodu postačují pro vytvoření prostupu chráničky do průměru 110 mm do kabelové komory běžné vrtací korunky odpovídajícího průměru. V případě instalace nestandardních prostupů kabelových chrániček je možné použít i běžné řezné nástroje jako přímočaré pily, kmitací pily atp.

Pro utěsnění prostupu se používají plastové redukční vložky, které umožňují zajištění chráničky v potřebné poloze. Pro vodotěsné utěsnění chrániček při vstupu do plastové komory se pak používají speciální spojky, popřípadě je doporučeno použít montážní PU pěny či vodotěsné betonové směsi.
Standardně jsou také vyráběny díly pro prostupy multikanálových chrániček, které bývají nedílnou součástí výstavby kabelových tras v městských a průmyslových aglomeracích.

VSTUP DO KABELOVÉ KOMORY - POKLOP

Světlost vstupu do kabelové komory je specifická pro každý typ komory zvlášť. Minimální šířka vstupu je dána koncovým dílem použitým u všech sestav kabelových komor. Tato šířka je min. 600 mm.
Světlost vstupu je pak u každého typu uvedena v detailní specifikaci sestav.

Pro vstup do kabelových komor se standardně používá zajištění poklopem ze stejného materiálu, jehož konstrukce umožňuje použití armovacích prvků natolik, aby splňovaly i ty nejvyšší nároky na zatížitelnost a dostatečnou ochranu a zabezpečení vstupu kabelové komory.

Zamezení přístupu nepovolaných osob do kabelových komor a do kabelových tras je zajištěno osazením poklopů zámky, které umožňují volbu středu a klíče dle požadavků zákazníků a vycházejí ze standardů používaných po celé Evropě. Ve standardní nabídce je celkem 36 typů středů zámků. Viz. Doplňující informace.

ZATÍŽITELNOST

Standardní provedení kabelových komor a poklopů spolu s armovacími prvky splňuje podmínky zatížitelnosti pro instalace třídy B dle normy ČSN EN 124.

V současnosti se připravují zkoušky pro splnění náročnějších podmínek instalací kabelových komor Zekan za použití všech ocelových armovacích prvků a to až do třídy zatížitelnosti D.

Přehled tříd zatížitelnosti stavebních prvků dle normy ČSN EN 124 :

A 15 Dopravní plochy používané výhradně chodci a cyklisty a srovnatelné plochy, např.zelené plochy.

B 125 Chodníky, zóny pro chodce a srovnatelné plochy, plochy pro parkování osobních automobilů a patrová zařízení pro parkování osobních automobilů.

C 250 Platí pouze pro nástavce v zóně žlábků na silnicích které zasahují 0,5 m do vozovky a 0,2 m do chodníku a pro krajnice silnic.

D 400 Dopravní pruhy silnic a silnice, parkovací plochy a srovnatelné dopravní plochy např. parkoviště pro všechny druhy silničních vozidel.

E 600 Neveřejné dopravní plochy vystavené zvláště vysokému kolovému tlaku, např. komunikace v průmyslové zástavbě.

F 900 Speciální plochy, jako např. letecké provozní plochy velkých dopravních letišť

Označování komor pro objednání: např. XL (typ komory) - 1360 (hloubka komory v mm).

Možné hloubky komor: 800, 1080, 1360, 1640, 1920, 2200, 2480, .. mm.

KABELOVÉ KOMORY ZEKAN S (1020 x 420)

Světlost vstupního otvoru : 600 x 340 mm

cws_1_10

Dno ZEKAN
š x d x v : 1020 x 420 x 20
Pozn.: pouze u provedení kabelových komor ZEKAN S standardně, jinak cenová kalkulace na vyžádání

Kabelové komory ZEKAN S se dodávají i ve vodotěsném provedení za příplatek 20 % k ceníkovým cenám

Tyto šachty jsou široké pouhých 420 mm (předpoklad pro bezproblémové usazení do úzkého výkopu - kdy spojka a rezerva optického kabelu je instalována na výšku kabelové komory.

Navíc jsou stěny pro prostup chrániček kolmé k jejich ose, což umožňuje daleko lepší utěsnění spoje za použití běžně dostupných průchodek oproti běžným rotomouldovaným, vodotěsným kabelovým komorám.

KABELOVÉ KOMORY ZEKAN M (1020 x 840)

Světlost vstupního otvoru : 600 x 760 mm

cws_1_11

KABELOVÉ KOMORY ZEKAN L (1020 x 1260)

Světlost vstupního otvoru : 600 x 1180 mm

cws_1_12

KABELOVÉ KOMORY ZEKAN XL (1020 x 1680)

Světlost vstupního otvoru : 600 x 1600 mm

cws_1_13

KABELOVÉ KOMORY ZEKAN XXL (1020 x 2100)

Světlost vstupního otvoru : 600 x 2020 mm

cws_1_14

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Poklop ZEKAN Universální
š x d x v : 420 x 732 x 88
hmotnost : 16 kg

cws_1_15


Na spodní straně poklopu jsou zapuštěny pouzdra s vnitřním závitem pro uchycení armovacích prvků nebo prvků potřebných pro instalaci IS

Koncový díl pro prostup multikanálové chráničky - oboustranně stavitelný (L i P)
š x d x v : 200 x 1020 x 280
hmotnost : 17 kg

cws_1_16

Prodlužovací díl pro prostup multikanálové chráničky
š x d x v : 60 x 420 x 280
hmotnost : 2 kg

cws_1_17

Kabelová průchodka - redukce
Vnější průměr :110 mm
Redukce na : 90, 75, 63 a 50 mm

cws_1_18

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Středy dodávaných zámků

cws_1_19

CWS s.r.o.
Tovární 1378/40
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 101 477-80
fax: +420 477 101 470
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internet: www.cws.cz

 
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300
brady 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
banner_eltech

zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky